Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Adresa: Chomoutov (UP, ZUŠ)

Sociologický projekt Adresa: Chomoutov navazuje na fotodokumentární projekt Chomoutov očima studentů ZUŠ. Projekt Adresa: Chomoutov má ambici ověřit - skrze rozhovory s místními občany nad dokumentárními fotografiemi studentů ZUŠ - jak se lidem v Chomoutově žije, co je spojuje (je to víc než jen adresa?) či co je naopak rozděluje. Do projektu přitom aktivně zapojuje samotné Chomoutovany. Ti mohou sdílet své pohledy a zkušenosti s životem v této lokalitě se sociologickým týmem. Výzkum bude probíhat nejméně do jara 2021. Průběžně budou organizovány výstavy nasbíraných fotografií.

Projekt staví na spolupráci Katedry sociologie Univerzity Palackého (garantka Veronika Gigalová) a ZUŠ M. Stibora (garant Juraj Sosna). Partnerem projektu je spolek Los Vesinos, který zajišťuje propagaci aktivit v Chomoutově a poskytuje potřebné zázemí pro studenty a žáky.

Kontakt:

Veronika Gigalová (garant za UP): E veronika.gigalova@upol.cz

Juraj Sosna (garant za ZUŠ): E juraj.sos@seznam.cz

  Zpět

TÝM

 • Lenka Introvič, předseda

  fundraising

 • Katka Kohoutová

  Noc s Andersenem

 • Honza Mikulka

  IT, rybářský kroužek

 • Jarda Švarc

  redakční rada novin Chomáč

 • Bára Omelková

  Pokus band

Naše kapacity jsou omezené. S radostí vítáme dobrovolníky do našeho týmu.
Přidej se k nám