Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Adresa: Chomoutov (UP, ZUŠ)

Sociologický projekt Adresa: Chomoutov navazuje na fotodokumentární projekt Chomoutov očima studentů ZUŠ. Projekt Adresa: Chomoutov má ambici ověřit - skrze dokumentární fotografii a rozhovory s místními občany - jak se lidem v Chomoutově žije, co je spojuje (je to víc než jen adresa?) či co je naopak rozděluje. Do projektu přitom aktivně zapojuje samotné Chomoutovany. Ti mohou zachycovat na fotografiích místní život "zevnitř" a sdílet své pohledy a zkušenosti s životem v této lokalitě se sociologickým týmem.

Projekt staví na spolupráci Katedry sociologie Univerzity Palackého (garantka Veronika Gigalová) a ZUŠ M. Stibora (garant Juraj Sosna). Partnerem projektu je spolek Los Vesinos, který zajišťuje propagaci aktivit v Chomoutově a poskytuje potřebné zázemí pro studenty a žáky.

Kontakt:

Veronika Gigalová (garant za UP): E veronika.gigalova@upol.cz

Juraj Sosna (garant za ZUŠ): E juraj.sos@seznam.cz

  Zpět

TÝM

 • Lenka Introvič, předseda

  fundraising

 • Katka Kohoutová

  Noc s Andersenem

 • Honza Mikulka

  IT, rybářský kroužek

 • Jarda Švarc

  redakční rada novin Chomáč

 • Bára Omelková

  Pokus band

Naše kapacity jsou omezené. S radostí vítáme dobrovolníky do našeho týmu.
Přidej se k nám