Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Koperník - trochu jiná náves (Nadace Via)

Realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2021

Cílem projektu "Koperník - trochu jiná náves" je aktuálně prázdnou plochu Koperníku (na ulici Hrachoviska) postupně zvelebit. Aby sloužila nejen komunitním akcím, ale i pro běžné denní setkávání obyvatel. Chceme, aby ti, kterých se to týká, tedy místní obyvatelé, mohli být "u toho" a stali se součástí akce. A to od tvorby architektonického návrhu po jeho konečnou realizaci.

Výše záměru: 413 tis. Kč; Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita (ve výši 100 tis. Kč), dále bude spolufinancován z rozpočtu MMOL (ve spolupráci s KMČ Chomoutov) a z dárcovské sbírky.

Proč právě Koperník?

V rámci pocitového mapování v roce 2019 Koperník občané označili za nejoblíbenější místo v Chomoutově. Konají se zde adventní akce, silvestrovský ohňostroj či Pálení čarodějnic.

Při založení spolku v roce 2018 jsme si dali jako jeden z největších cílů zvelebit alespoň 1 veřejný prostor v Chomoutově. Nyní se tento náš sen začíná naplňovat.

Co nás letos v projektu čeká?

Na podzim 2020 proběhnou dvě veřejná projednání, za přítomnosti profesionálního faciliátora a zkušeného krajinného architekta.

17.9.2020 v 17,30 ve stodole Chomout - 1. projednání (veřejná debata s občany ke sběru nápadů, příběhů k paměti místa a volbě priorit).

27.10.2020 v 17,30 ve stodole Chomout - 2. projednání (výběr vítězné studie ze 2-3 předložených alternativ a její dopracování)

Co už jsme udělali?

Vytvořili jsme logo projektu a realizovali anketu (online i offline), v níž se občané mohli vyjádřit, jaký Koperník chtějí mít a jak jsou ochotni se zapojit. Během léta 2020 mohou zasílat své nápady formou fotografií na FB spolku Los Vesinos. Všechny tyto informace předáme vybranému architektovi.

  Zpět

TÝM

 • Lenka Introvič, předseda

  fundraising

 • Katka Kohoutová

  Noc s Andersenem

 • Honza Mikulka

  IT, rybářský kroužek

 • Jarda Švarc

  redakční rada novin Chomáč

 • Bára Omelková

  Pokus band

Naše kapacity jsou omezené. S radostí vítáme dobrovolníky do našeho týmu.
Přidej se k nám