Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Dobré sousedství

Budujeme přátelskou komunitu, podporujeme dobré sousedství. Pořádáme komunitní akce k setkávání lidí různých zájmů, věku či sociálního postavení. Podporujeme osobní komunikaci mezi lidmi.

Zvyšování tolerance

Nabouráváme předsudky, které brání pohodovému soužití. Podporujeme sousedskou vstřícnost, nezištnou pomoc a vzájemné pochopení. Jsme otevření novým myšlenkám a iniciativám.

Sociální odpovědnost

Podporujeme angažovanost a spolupráci jednotlivců, místních firem a neziskových organizací za účelem lepšího života v chomoutovské komunitě. Realizujeme veřejně prospěšné projekty.

AKCE

Výroční zpráva za rok 2021

Čtvrtý rok činnosti spolku Los Vesinos shrnujeme v této výroční zprávě za rok 2021. Přehled o majetku najdete ke stažení zde.


Los Vesinos je na Instagramu.

Někteří z Vás si již mohli všimnout, že jsme od letoška (2022) rozšířili svou komunikaci na další sociální síť – Instagram. Najdete nás pod handlem @losvesinos. Sdílíme zde...

PF 2022

Děkujeme Vám za pomoc a podporu v uplynulém roce 2021. Těšíme se s Vámi na setkávání při proměnách Chomoutova i v tom následujícím.

Nezapomeňte,...

Sdílíme výsledky ankety a veřejného projednání ke zklidnění ulice Dalimilova - Štěpánovská.

Výstupy z ankety a veřejného projednání, realizovaných v roce 2021, slouží jako podklad pro další kroky Útvaru hlavního architekta (UHA) Magistrátu města Olomouce. Dle posledních informací UHA proběhne...

Výroční zpráva za rok 2020

Třetí rok činnosti spolku Los Vesinos shrnuje výroční zpráva za rok 2020.

Zpráva ke stažení zde.

Přehled...

U kulatého stolu diskutovali o nebezpečném průtahu zástupci iniciativy, hejtman a zástupci magistrátu. Občané budou v září spoludefinovat zadání studie.

Ve středu 9. června 2021 proběhla v Chomoutově debata k řešení nevyhovujícího stavu chomoutovského průtahu, silnice Dalimilova - Štěpánovská. Cílem místní iniciativy bylo zajistit urbanisticko-dopravní...

Navštivte Svatého Jána - nejstarší dub v Chomoutově.

Na jaře 2021 nás oslovil pan Vrbický z CHKO Litovelské Pomoraví a přizval nás ke společné akci - vyčištění ochranného pásma u památného dubu zvaného Svatý Ján. Po dlouhém období omezeného setkávání...

Projděte si chomoutovskou hledačku s pokladem. Provede Vás na ní komár - floutek.

V sobotu 3. října 2020 oficiálně spouštíme první chomoutovskou hledačku. Je přístupná všem, celoročně a zdarma. Nese název Co vyprávěl komár?

STÁHNOUT...

Druhý rok činnosti spolku - výroční zpráva 2019

Druhý rok činnosti spolku Los Vesinos shrnuje výroční zpráva za rok 2019. Ke stažení zde.


První rok činnosti spolku - výroční zpráva 2018

Když jsme se před rokem poprvé sešli ve skromném složení zástupců Komise MČ Chomoutov a novousedlíků, abychom založili nový komunitní spolek, netušili jsme, co všechno z naší společné energie vzejde.

Nyní...

Proběhlé akce

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek