Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Koperník - trochu jiná náves (Nadace Via)

Realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2021

Cílem projektu "Koperník - trochu jiná náves" je aktuálně prázdnou plochu Koperníku (na ulici Hrachoviska) postupně zvelebit. Aby sloužila nejen komunitním akcím, ale i pro běžné denní setkávání obyvatel. Chceme, aby ti, kterých se to týká, tedy místní obyvatelé, měli možnost být součástí této přeměny. A to od tvorby architektonického návrhu po jeho konečnou realizaci.

Výše záměru: 413 tis. Kč; Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita (ve výši 100 tis. Kč), dále bude spolufinancován z rozpočtu MMOL (ve spolupráci s KMČ Chomoutov) a z dárcovské sbírky.

Proč právě Koperník?

Při založení spolku v roce 2018 jsme si dali jako jeden z největších cílů zvelebit alespoň 1 veřejný prostor v Chomoutově. Nyní se tento náš sen začíná naplňovat.

V rámci pocitového mapování veřejného prostoru v roce 2019 Koperník občané označili za nejoblíbenější místo v Chomoutově. Konají se zde adventní akce, silvestrovský ohňostroj či Pálení čarodějnic.

Proběhlo v roce 2020

Zrealizovali jsme dvě veřejná projednání za přítomnosti profesionálního faciliátora a zkušeného krajinného architekta. Alternativní architektonické návrhy jsme projednali s příslušnými odbory MMOL.

 1. projednání (17.9.2020 v 17,30 ve stodole Chomout) - veřejná debata s občany ke sběru nápadů, příběhů k paměti místa a volbě priorit.
 2. projednání korespondenčně (7. - 17. 12. 2020) - videoprezentace + preferenční výběr alternativy a dílčí připomínkování občanů.

Přípravná fáze projektu

V květnu jsme vytvořili logo projektu a zrealizovali první mapovací anketu (online i offline), v níž se občané mohli vyjádřit, jaký Koperník chtějí mít a jak jsou ochotni se do chystaného projektu zapojit. Během léta 2020 mohli také sdílet své nápady formou fotografií na FB spolku Los Vesinos. Všechny tyto informace jsme předali vybranému architektovi.

  Zpět

TÝM

 • Lenka Introvič, předseda

  fundraising

 • Katka Kohoutová

  Noc s Andersenem

 • Honza Mikulka

  IT, rybářský kroužek

 • Jarda Švarc

  redakční rada novin Chomáč

 • Bára Omelková

  Pokus band