Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Stromy pro Chomoutov (SFŽP)

Realizace: 6. 12. 2020 - 30. 11. 2021

Výše dotace: 153.888,89 Kč

Program: NPŽP 4/2021 - NPZP-5.4.A, Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích - Výsadba stromů.

Cílem...

Pro děti dětí (OLK)

Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2021

Výše dotace: 17.600 Kč

Cílem projektu je i za proměnlivé pandemické situace zviditelnit význam rodiny, přiměřeně aktivizovat rodiny s dětmi a vytvářet...

Koperník - trochu jiná náves (Nadace Via; MMOL/ OLK/ občané)

Realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

Cílem projektu je aktuálně prázdnou plochu Koperníku (na ulici Hrachoviska) postupně zvelebit. Aby sloužila pro běžné denní setkávání obyvatel i větší komunitní...

Hrajem (si) s Olomouckým krajem (OLK)

Realizace: 1.1. - 31.12.2020

Výše grantu: 25.000 Kč.

V dubnu 2020 byl Olomouckým krajem podpořen projekt na podporu prorodinných aktivit. Cílem projektu je vytvářet v Chomoutově, potažmo...

Adresa: Chomoutov (UP, ZUŠ)

Sociologický projekt navazuje na fotodokumentární projekt Chomoutov očima studentů ZUŠ. Projekt má ambici ověřit - skrze rozhovory...

Bezpečný Chomoutov - veřejná kampaň za zklidnění průtahu obcí. (Nadace Via)

Realizace projektu: 12/2019 - 11/2020

Výše grantu Nadace Via (program Rychlá rota): 25.000 Kč

Cílem komunitního projektu je podpora občanské iniciativy Bezpečný Chomoutov. Ta upozorňuje...

Časopis Chomáč

Časopis o dění v Chomoutově vydával spolek Los Vesinos, ve spolupráci s Komisí MČ Chomoutov a místními spolky v roce 2019-20. Od roku 2021 je vydávání časopisu přerušeno. Důvodem je, že se nepodařilo...

Zmapuj Chomoutov (UPOL, KMČ)

Projekt „Zmapuj Chomoutov“ vznikl na základě spolupráce spolku Los Vesinos a Univerzity Palackého v Olomouci, za podpory Komise MČ Chomoutov. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejného...

Chomoutov pro rodinu (OLK, KMČ)

Realizace projektu: 1.1. - 31.12.2019

Výše grantu OLK: 18.300 Kč

Celková hodnota projektu: 42 tis. Kč (KMČ Chomoutov: 15 tis. Kč, zbylou část kofinancuje Los Vesinos)

V dubnu 2019...

Knihovna jako komunitní centrum (Nadace Via, KMOL)

Roční projekt, veřejnosti známý pod názvem "Knihovna nás baví" má za cíl rozvíjet dobré sousedské vztahy a místní kulturu v Chomoutově. Inspirací nám v přípravné fázi byly švédské a dánské...

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič, předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková